Rozvoj zamestnateľnosti

V dňoch 19. - 21.9.2022 sa  žiaci III.A triedy zúčastnili vzdelávania „Rozvoj zamestnateľnosti“, ktoré pre nás v rámci projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce (ITMS312011 Z298) zrealizovala vzdelávacia organizácia JA Slovensko, n.o.