Príspevky rodičov

Príspevky rodičov

Príspevky rodičov, ktoré budú použité na ďalšie skvalitnenie podmienok na vyučovanie a na akvity študentov smerujúce k rozvíjaniu ich talentu a schopností, môžete uhradiť prostrednícvom triednych učiteľov alebo na účet občianskeho združenia Progresívna škola, ktoré zastrešuje Radu rodičov tejto školy. Príspevok na rodinu je 35€/školský rok.

VÚB banka, číslo účtu: SK6702000000002001033372. Do poznámky pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

Ďakujeme

Zoznam podporených aktivít nájdete na webovej stránke:http://bit.ly/2PGE2jS

Zaplatené príspevky v minulých rokoch:

2016/17: 100%

2017/18: 98,1%