Organizácia vyučovania a stravovanie

Od 3.9. platí nasledovná organizácia vyučovania a vydávanie obedov na SPŠ.  2.9. sa nevarí.

Vzhľadom na situáciu ohľadom vydávania obedov na SPŠ a pretrvávajúce nariadenia, ktoré sú naďalej v platnosti, prebehlo rokovanie medzi vedením príslušných škôl a akceptáciou nasledujúcej dohody:

Od 3.9. sa obedy pre prihlásených stravníkov gymnázia budú vydávať v čase od 11,30 do 12,40.

Stravníci sa môžu naobedovať na SPŠ alebo si nechať naložiť obed do vlastnej nádoby a priniesť na gymnázium, kde sa môžu naobedovať v rámci obednej prestávky. Toto riešenie je možné aj vzhľadom na obmedzenú kapacitu stolov v jedálni SPŠ.

Organizácia vyučovania na gymnáziu:

0. hodina       7,00 - 7,40

1. hodina       7,45 - 8,25, pri spojenej 0-1 sa ide bez prestávky 7,05-8,25

2. hodina       8,30 – 9,10

3. hodina       9,20 – 10,00

4. hodina      10,10 -10,50

5. hodina      11,00 – 11,40 pri spojenej 4.-5. hodine 10,10 – 11,30

       obedná prestávka

6. hodina       12,40 – 13,20

7. hodina       13,25 – 14,05 pri spojenej 6.-7. hodine 12,40 – 14,00

8.-9. hodina   14,10 – 15,30

Pokračujeme v skrátených hodinách na 40 min tak, aby sme vyučovanie aj s obednou prestávkou ukončili v čase, keď chodia spoje do okolitých obcí. Žiadame stravníkov na SPŠ, aby dodržiavali stanovený čas, zbytočne sa nezdržiavali v jedálni a neblokovali priebeh stravovania. Žiaci, ktorí sa nestravujú na SPŠ majú možnosť ohrievania prineseného jedla v mikrovlnke, odloženia jedla ráno aj v chladničke na sekretariáte, využitie donášky jedla, prípadne využitie ponuky školského bufetu, ktorý bude fungovať od 6.9. Prosíme o udržiavanie poriadku. Táto organizácia vyučovania a stravovania je platná do odvolania.