Organizácia vyučovania a stravovanie - zmena

Od 2.11.2021 sa obedy pre prihlásených stravníkov gymnázia budú vydávať

v čase od 11,50 do 12,35.

 

Stravníci sa môžu naobedovať na SPŠ alebo si nechať naložiť obed do vlastnej nádoby a priniesť na gymnázium, kde sa môžu naobedovať v rámci obednej prestávky. Toto riešenie je možné aj vzhľadom na obmedzenú kapacitu stolov

v jedálni SPŠ.

  

 Organizácia vyučovania na gymnáziu:

 

0.+1. hodina   7,00 –   8,30

1. hodina         7,45 –   8,30

2. hodina        8,35 –   9,20

3. hodina        9,30 – 10,15

4. hodina      10,20 – 11,05

5. hodina      11,10 – 11,55 pri spojenej 4.-5. hodine 10,20 – 11,50

       

obedná prestávka

 

6. hodina       12,35 – 13,20

7. hodina       13,25 – 14,10 pri spojenej 6.-7. hodine 12,35 – 14,10

8.-9. hodina   14,20 – 15,50 len prípadné semináre končiacich ročníkov a TSV