Návrat do škôl

V pondelok 10. januára sa vrátime do školy na prezenčné vzdelávanie. Od tohto termínu sa zároveň škola bude opäť riadiť školským semaforom a pravidlami, ktoré sme mali nastavené v decembri pred odchodom na dištančnú formu vzdelávania. Žiaci obdržia samotesty, ktoré sme dostali do školy pred prázdninami.