Zber papiera - výsledky

Zber papiera - výsledky
Ďakujeme všetkým, ktorí priniesli papier a pričinili sa za to, že sme zachránili 27 stromov. Spolu sme nazbierali 1664 kg. Najlepším zberačom bol Ondrej Vida z kvarty (218 kg), najlepšou triedou bola trieda tercia, spolu nazbierala 805 kg.