Využívajte elektronické služby Edupage alebo Ministerstva školstva

Využívajte elektronické služby Edupage alebo Ministerstva školstva


Keďže znovu prichádza obdobie rôznych potvrdení - pripomíname postup ako si vygenerovať Potvrdenie o návšteve školy z Edupage

 - postup.

Najnovšie viete toto potvrdenie vygenerovať aj pomnocou rodného čísla jednoducho na stránke: 

https://www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk/rodne-cislo

Údaje na ministerskej stránke sú z Rezortného informačného systému škôl.

Podobne cez modul Žiadosti podávate cez Edupage Vyhlásenie o bezinfekčnosti, prípadne Výnimku z karantény alebo Žiadosť o uvolnenie z vyučovania.