Medzinárodný jazykovo-umelecký projekt Jazykový kvet 2022

Medzinárodný jazykovo-umelecký projekt Jazykový kvet 2022

V krajskom finále Jazykového kvetu 2022 sa našim študentkám v sekcii anglický jazyk darilo. E. Káčerová (I.A) získala 2. miesto v kat. prednes poézie a N. Černošková, P.A. Fedeleš, N. Fedorová a M. Komárková (T) 1. miesto s postupom na celoslovenské kolo v kat. dráma.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.