Írska kultúra bližšie k nám

V dňoch 22. - 28. mája 2022 sa v rámci projektu Erasmusplus zúčastňujeme jazykového kurzu pre učiteľov v Dubline, ktorého cieľom je rozšíriť svoje znalosti angličtiny pochopením kľúčových kultúrnych aspektov Írska ako jedinečného vzdelávacieho kontextu.