FINANČNÁ AKADÉMIA

Študenti 3.ročníka zo spoločenskovedného zamerania absolvovali v predchádzajúcich dvoch októbrových týždňoch  4 lekcie  finančného vzdelávania FINANČNÁ AKADÉMIA z oblastí Hospodárenie, Bývanie a Investovanie pod vedením lektorky spoločnosti Partners Group.  Je to interaktívna forma vzdelávania, umožňujúca študentom otestovať si svoje finančné rozhodnutia na konkrétnych modelových situáciách. Lekcie Finančnej akadémie mapujú sektory finančného trhu a prinášajú študentom odborné základy vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti, ako aj praktické a užitočné informácie

.