Elektronické prihlasovanie na krúžok

Elektronické prihlasovanie na krúžok

Každý žiak, ktorý odovzdá vzdelávací poukaz škole - Gymnáziu v Dubnici nad Váhom do 21.9., sa môže zapísať do krúžku. Zápis končí 27.9.2020. Vzdelávacie poukazy už boli distribuované

Prihlásenie