Elektronické prihlasovanie na krúžok

Elektronické prihlasovanie na krúžok

Každý žiak, ktorý odovzdá vzdelávací poukaz škole - Gymnáziu v Dubnici nad Váhom do 22.9., sa môže zapísať do krúžku. Vzdelávacie poukazy budú distribuované 9.9.

Prihlásenie