Čestné uznanie - Koyšove Ladce

Čestné uznanie - Koyšove Ladce

Klaudia Pavlačková, III.A, získala Čestné uznanie v recitačnej súťaži Koyšove Ladce.Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!