Schôdzky Rodičovského združenia - prezenčne

Termín: 06.9.2021 - 09.9.2021

Schôdzky Rodičovského združenia - prezenčne

Od 6.9.  do 9.9. sa uskutočnia schôdzky Rodičovského združenia v budove školy.  Na jednotlivé termíny a miesto konania upozornia žiakov triedni učitelia. 

Zabezpečuje

Triedni učitelia