Schôdzky Rodičovského združenia - prezenčne

Termín: 08.9.2022, 16:00 - 08.9.2022

Schôdzky Rodičovského združenia - prezenčne

Štvrok 8.9. sa uskutočnia schôdzky Rodičovského združenia v budove školy.  Na konkrétne miesto konania, teda triedu,  upozornia žiakov triedni učitelia. Zároveň bude vyznačené na dverách pri vstupe do školy. 

Zabezpečuje

Triedni učitelia