Oznam pre nových stravníkov

SPŠ, kde sa stravujú aj naši žiaci, ozamuje novým stravníkom:
http://www.spsdub.sk/stravovanie/oznam-pre-novych-stravnikov-2023-2024.html?page_id=2813