Triedy

Trieda Triedny učiteľ
I.A Šabík Ján
I.B Mikušková Michaela
II.A Kožík Mathias
II.B Šašinková Katarína
III.A Jurisová Lenka
III.B Čepelová Gabriela
IV.A Kvorková Andrea
IV.B Šuran Martin
KVARTA Zacharová Jana
KVINTA Gajdošíková Silvia
OKTÁVA Matúšová Gabriela
PRÍMA Machová Martina
SEKUNDA Ďurček Vladimír
SEPTIMA Biolek Adriana
SEXTA Kormaňáková Dagmar
TERCIA Pinčeková Viera