Predmety

zoznam predmetov v školskom vzdelávacom programe a súbory materiálov
Predmet
Anglický jazyk (1 článok)
Aplikovaná ekonómia (0 článkov)
Biológia (1 článok)
Cvičenia z fyziky (0 článkov)
Cvičenia z informatiky (0 článkov)
Cvičenia z matematiky (0 článkov)
Dejepis (3 články)
Dejiny umenia (0 článkov)
Deskriptívna geometria (1 článok)
Deutsches SprachDiplom (1 článok)
Ekonomika (1 článok)
Etická výchova (0 článkov)
Francúzsky jazyk (0 článkov)
Fyzika (1 článok)
Geografia (2 články)
Hudobná výchova (0 článkov)
Chémia (2 články)
Informatika (0 článkov)
Internet vecí (0 článkov)
Kresba (0 článkov)
Latinčina (0 článkov)
Matematika (2 články)
Myslím ekonomicky (0 článkov)
Náboženská výchova (0 článkov)
Náuka o spoločnosti (0 článkov)
Nemecký jazyk (6 článkov)
Občianska náuka (1 článok)
Politická geografia (0 článkov)
Praktické cvičenia (0 článkov)
Právo (0 článkov)
Programovanie (0 článkov)
Psychológia (0 článkov)
Ruský jazyk (0 článkov)
Slovenský jazyk a literatúra (1 článok)
Španielsky jazyk (0 článkov)
Technická grafika (0 článkov)
Telesná a športová výchova (1 článok)
Umenie a kultúra (0 článkov)
Výtvarná výchova (0 článkov)

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2

od 02.5.2022, 8:00 a 9:00 do 02.5.2022

od 02.5.2022 do 02.5.2022

3 4 5 6 7 8
9

od 09.5.2022, o 8:00 a 9:00 do 09.5.2022,

10 11 12
13

od 13.5.2022 od 9,20 do 13.5.2022

14 15
16
17
18
19
20
21 22
23
24
25
26 27 28 29
30 31