Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku

Termín: 25.11.2022, 08:00 - 22.11.2022

Dňa 25. 11. 2022 sa uskutoční školské kolo olympiády v nemeckom jazyku so začiatkom o 8:00 v učebni NEJ 0.
Prajeme veľa šťastia!

Miesto konania

NEJ 0

Zabezpečuje

PK NEJ