Školské kolo olympiády v NEJ - výsledky

Termín: 26.11.2021 - 26.11.2021

Školské kolo olympiády v NEJ sa uskutočnilo dňa 26. 11. 2021 a máme výsledky:

Kategória 1B
1.miesto : Sofia Anna Šedová (K)
2.miesto : Ema Tholtová (T)
3.miesto : Petra Anna Fedeleš (K)

Kategória 2A
1.miesto : Lea Wiedermann (Sx)
2.miesto : Natália Balajková (II.A)

Kategória 2B
1.miesto : Lenka Machová (III.B)
2.miesto : Laura Bôbiková (III.B)
                Sebstian Voříšek (III.A)
3.miesto: Barbora Gombárová (III.A)
               Nikola Zámečníková (IV.A)

Srdečne blahoželáme a víťazom prajeme v ďalších kolách veľa úspechov!

Miesto konania

učebňa NEJ0

Organizátor

PK NEJ