Prijímacie skúšky - 1. termín

Termín: 04.5.2023 - 04.5.2023

4-ročné štúdium o 8,00 a 8-ročné štúdium - 9,00

1. termín prijímacích skúšok prebieha v budove Gymnázia v Dubnici nad Váhom. Všetci uchádzači dostali elektronicky cez Edupage pozvánku s inštrukciami, kódom a časovým harmonogramom.

Deviataci - uchádzači o 4-ročné štúdium majú registráciu o 7,45 a začínajú od 8,00

Piataci - uchádzači o 8-ročné štúdium majú registráciu 8,45 a začínajú o 9,00.

Miesto konania

Gymnázium Dubnica nad Váhom