Prijímacie skúšky - 1. termín

Termín: 02.5.2022, 8:00 a 9:00 - 02.5.2022

4-ročné štúdium o 8,00 a 8-ročné štúdium - 9,00
Prijímacie skúšky - 1. termín

1. termín prijímacích skúšok prebieha prezenčne v budove Gymnázia v Dubnici nad Váhom. Všetci uchádzači dostali elektronicky cez edupage mailom pozvánku s inštrukciami, kódom a časovým harmonogramom.

Deviataci - uchádzači o 4-ročné štúdium majú registráciu o 7,45 a začínajú od 8,00

Piataci - uchádzači o 8-ročné štúdium majú registráciu 8,45 a začínajú o 9,00.

Miesto konania

Gymnázium Dubnica nad Váhom