Podujatia na deň 23.9.2022

od 23.9.2022 do 23.9.2022
Podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy poskytuje riaditeľské voľno všetkým žiakom z organizačných a prevádzkových dôvodov na deň 23.09.2022. Žiaci nastupujú do školy ...