Podujatia na deň 8.9.2022

od 08.9.2022, 16:00 do 08.9.2022
Schôdzky Rodičovského združenia - prezenčne Štvrok 8.9. sa uskutočnia schôdzky Rodičovského združenia v budove školy. Na konkrétne miesto konania, teda triedu, upozornia žiakov triedni učitelia. Zároveň bude vyznačené na dverách pri vstupe do školy.