Otvorenie školského roku 2021/22

Termín: 02.9.2021 - 02.9.2021

podľa rozpisu
Otvorenie školského roku 2021/22

Otvorenie nového školského roka bude prebiehať v súlade s prijatým opatreniami na základe školského semaforu.

Žiaci prídu do školy podľa nasledovného harmonogramu:

8,00 - príma - žiaci ostanú pred vchodom - triedna učiteľka si ich vyzdvihne, v prípade nepriaznivého počasia počkajú na prízemí v budove.
8,00 sekunda v S, tercia v T, kvarta v K.

9,00 - I.A a I.B sa sústredí na pešej zóne pred vstupnou bránou do školy s patričným vzájomným odstupom. Triedni učitelia si žiakov po otvorení odvedú do tried.I.A v BIO2 a I.B vo FYZ2

9,00 - kvinta v ANJ1 a sexta v NEJ2

10,00 - II.A v GEG, II.B v MAT1, III.A vo MAT2, III.B v CHE2

11,00 - IV.A v FYZ2, IV.B v BIO2, septima v NEJ2, oktáva v ANJ1.

Žiak do budovy školy vstupuje s rúškom, okrem základných informácii, školského poriadku, obdrží na vyplnenie alebo revíziu údajov evidenčný lístok, ktorý 18+ žiaci vyplnia na mieste a ostatní prinesú podpísané od rodičov piatok. V prípade, že na škole už budú samotesty, žiaci, ktorí si ich objednali si ich aj prevezmú. 

V škole sa zdržíte max. 50min. a žiadame, aby ste po opustení budovy odišli z areálu školy aj priľahlej pešej zóny. Od piatku všetky ročníku okrem prímy a prvákov riadne vyučovanie podľa rozvrhu.

Všetky pokyny sa dozviete od triedneho učiteľa.

Rodičia, ani iné osoby okrem zamestnancov a žiakov nemajú vstup podľa platných pokynov od 2.9. umožnený. Ďakujeme za pochopenie.