Adaptačný pobyt prvákov a prímy

Termín: 12.9.2022 - 14.9.2022

Adaptačný pobyt prvákov a prímy

Pre vytvorenie dobrého pracovného triedneho zázemia a vzájomných vzťahov pre najbližšie študentské časy, sme pre vás pripravili na úvod školského roka adaptačné kurzy.


Základné informácie :

I.A, I.B a príma odchádza na Vršatec http://www.hotelvrsatec.sk/ 12.9. ráno o 8:00 autobusom spred školy spolu s triednymi učiteľmi, Predpokladaný návrat je 13.9. po 17-tej
hodine. Príma ide 13.9. a vráti sa 14.9.

Zameranie: adaptačný kurz je postavený na spoločných outdoorových aktivitách, ktoré zabezpečí počas celého kurzu občianske združenie Outdoor Institute pod vedením Mgr. Slavomíra Pačutu (tu jeniečo o ňom ako aj o organizácii: http://outdoor-institute.sk/1_6_24/slavomir-pacuta ).


Cena: Cena adaptačného kurzu je 100€ (plná penzia počas celého pobytu + ubytovanie + prevádzkový  poplatok + autobusová doprava a vzdelávacie aktivity). Autobusovú dopravu na Vršatec a späť hradí naše občianske združenie Progresívna škola, o. z. (http://www.gymdb.sk/progresivna-skola.html?page_id=3815 ). Vzdelávacie aktivity uhradí škola.

Žiak prispieva sumou 30€ (plná penzia počas celého pobytu + ubytovanie).

V prípade otázok kontaktujte organizátora : Lucia Košťálová 0901 918 458

Miesto konania

Vršatec

Zabezpečuje

Mgr. L.Košťálová