Rada školy

pedagogickí zamestnanci Ing. Jana Zacharová - predseda
  Mgr. Martin Šuran
ostatní zamestnanci Mária Zuzíková
zástupcovia rodičov Mgr. Gabriela Vicenová
Ing. Miroslav Košút
Peter Božik
zástupca zriaďovateľa Mgr. Eva Bočincová
Ing. Pavol Bagin
  Ing. Peter Marušinec
  MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
žiaci Zuzana Živčicová

Funkčnosť od 14.1.2021


Dokumenty na stiahnutie