Rozlúčka maturantov

Termín: 13.5.2022 od 9,20 - 13.5.2022

maturanti prídu do školy na 1.hodinu

Maturanti majú od 16.5. akademický týždeň. Klasická rozlúčka prebehne v piatok 13.5.2022.  Prítomní budú aj tretiaci, septima, druháci a sexta.

Miesto konania

Veľká telocvičňa

Zabezpečuje

triedni učitelia maturitných ročníkov