Zber papiera

Termín: 03.10.2022 - 10.10.2022

Všetkým našim študentom a rodičom!
Od 3.10. - 10.10. 2022 sa bude konať ZBER PAPIERA.
Poupratujte si izbičky, pivnice a prineste papier, kartóny, knihy, noviny a časopisy...
Minulý rok sme zachránili 27 stromov a tento?
Presný rozpis v prílohe.

Miesto konania

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Zabezpečuje

p.Bežáková