Krajské kolo geografickej olympiády

Dňa 24.3.2023 sa tradične na pôde našej školy konalo Krajské kolo Geografickej olympiády v kategóriách A a Z. Našu školu v kategórii A úspešne reprezentovali Daniela Porubanová (III.B), ktorá sa umiestnila na 1. mieste, Jakub Králik (SP), ktorý získal 3. miesto, Peter Janík (III.A), umiestnený na 4. mieste a Miroslav Gašpar (SP) skončil na 5. mieste. 
V kategórii Z sa krajského kola zúčastnilo spolu 40 študentov, z našej školy 5 a úspešnými riešiteľmi boli Daniela Porubanová (4. miesto), Peter Janík (8. - 11. miesto) a Kristína Halková (8. - 11. miesto).
Do celoštátneho kola postupujú prví dvaja študenti z oboch kategórií. Našu školu bude reprezentovať Daniela Porubanová, ktorá bude súťažiť s víťazmi zvyšných sedem krajov na celoštátnom kole 28. - 30. apríla 2023 v Bratislave.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu našej školy a Daniele prajeme veľa úspechov na celoštátnom kole.