Krajské kolo biologickej olympiády, kategória C

V tejto súťaži už prebehlo okresné aj krajské kolo.  V krajskom kole v teoreticko – praktickej časti  získal VRANKA Filip  (T ) pekné 2. miesto  a v  posterovej časti získala MRVOVÁ Cintia  (K) 5 . miesto.   Súťažiacim BLAHOŽELÁME!