Krajská súťaž Talentmánia a Popstar

Mladé talenty – speváčky Rebeka Beláková (Sx) a Alžbeta Čepelová (IV.B), tanečníčky Michaela Hevessyová (S), Silvia Vlková a Simona Vlková (I.B) úspešne reprezentovali našu školu vo finále krajskej súťaže Talentmánia a Popstar v Považskej Bystrici.

Srdečne blahoželáme M. Hevessyovej k získaniu 3. miesta v I.kategórii sólového tanca a sestrám Vlkovým k získaniu 3. miesta v II. kategórii – duo.