Geografická olympiáda

Koniec apríla bol výnimočný pre priaznivcov Geografickej olympiády. V jednom týždni sa uskutočnilo krajské kolo pre kategórie E a F v Novom Meste nad Váhom ako aj celoštátne kolo pre kategórie A, B a Z v Bratislave.
V Novom Meste nad Váhom sa stretli najlepší žiaci Trenčianskeho kraja. Našu školu reprezentovali Bibiána Blažičková z prímy (kategória F) a Petra Anna Fedeleš z kvarty (kategória E). Obe žiačky ustáli tvrdú konkurenciu a aj napriek tomu, že sa neumiestnili na popredných priečkach, stali sa úspešnými riešiteľkami svojej kategórie.

V Bratislave sa počas víkendu stretli najlepší študenti Slovenska v kategóriách A, B a Z. Naša škola mala v tejto súťaži jedno želiezko - Danielu Porubanovú z III.B, ktorá obhajovala svoju prácu v kategórii A a stala sa úspešnou riešiteľkou.
Všetkým zúčastneným blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.