Celoslovenské finále Jazykový kvet 2023

Našej žiačke Sáre Zvěřinovej zo septimy sa podarilo získať 2. miesto na celoslovenskom finále súťaže Jazykový kvet - poviedková tvorba v nemeckom jazyku.
V kategórii slovenského jazyka získali v II. kat. L.E. Gunárová (S) 3. miesto a v III. kategórii S. Michaličková (II.A) 1. miesto. V kategórii
anglického jazyka získali v II. kategórii H. Holbusová (K) 3. miesto a N. Fedorová (K) 4. miesto.


Mladým autorkám srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy i kraja.