Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa triedy 2. A/B a 1.B zúčastnili dňa 29.9.2022 interaktívneho workshopu s naším eTwinningovým partnerom Lýceom Kolossi na Cypre. Táto udalosť sa konala pod záštitou Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
od 03.10.2022 do 10.10.2022
Zber papiera Všetkým našim študentom a rodičom! Od 3.10. - 10.10. 2022 sa bude konať ZBER PAPIERA. Poupratujte si izbičky, pivnice a prineste papier, kartóny, knihy, noviny a časopisy... Minulý rok sme zachránili 27 stromov a tento? Presný rozpis v prílohe.
SCHOOLMAP - appka z ročníkového projektu Crrrn! Tvoja hodina práve skončila. Sedíš na lavičke, vytiahneš svoju desiatu a ješ ju v pokoji. V tomto momente zistíš, že si pred zlou triedou a horšie je, že nevieš, kde máš ísť. Si pod časovým stresom, beháš po škole a hľadáš tú správnu triedu, našiel/la si ju. Našťastie sa ti podarilo ...
V dňoch 19. - 21.9.2022 sa žiaci III.A triedy zúčastnili vzdelávania „Rozvoj zamestnateľnosti“, ktoré pre nás v rámci projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce (ITMS312011 Z298) zrealizovala vzdelávacia organizácia JA Slovensko, n.o.
od 23.9.2022 do 23.9.2022
Podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy poskytuje riaditeľské voľno všetkým žiakom z organizačných a prevádzkových dôvodov na deň 23.09.2022. Žiaci nastupujú do školy ...
od 19.9.2022, 8:00 do 21.9.2022, 12:30
Hlavné ciele : Zoznámiť sa so základnými pojmami témy zamestnateľnosť, základnými špecifikami trhu práce, vysvetliť príčiny nezamestnanosti a možnosti jej riešenia. Spoznať trendy vývoja pracovných pozícií a zamestnateľnosti pre budúcnosť. Rozvíjať a podporovať u žiakov sebadôveru, ...
od 16.9.2022 do 16.9.2022
Štrkovisko Piatok 16.9.2022 sa druháci a sexta zúčastňujú meraní a pozorovaní na Štrkovisku. Odchod od školy 8,00.
Pokračujeme v práci na vršatskom hrade v rámci spolupráce s o.z.History Slovakia, čistíme hradné bralo a odkrývame časť hradného múra. Viac informácií u M.Čepelovej.